HİDROJEOLOJİ HİZMETLERİMİZ;


Madencilik faaliyetlerinin ve su yönetiminin başarısı; hızlı, doğru, sistematik su izleme programına ve hidrojeolojik değerlendirmelerle ilişkilidir.


YMN Proje Geliştirme, Hidrojeolojik çalışmalarını jeoloji, hidroloji, ekosistem, hidrojeokimya, bilgisayar programları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu ile gerçekleştirmektedir.


 • Su izleme Programları, Takibi ve Raporlanması,

 • Hidrojeolojik Etüt ve Değerlendirme Raporları,

 • Su Kuyusu Dizaynı ve Kurulumu,

 • Susuzlaştırma Hizmetleri,

 • Hidrojeolojik Haritalama

 • Hidrosensus Çalışmaları,

 • Su Temini Çalışmaları,

 • Kuşaklama ve Derivasyon Kanalı Tasarımları,

 • Akifer Testleri (pompa testi ve slug test) ve Analizleri,

 • Hidroloji,

 • Nümerik Yeraltı Suyu Akım Modelleri,

 • Kirletici Taşınım Sürecinin Modellenmesi.