ORMAN HİZMETLERİMİZ;


Orman sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "orman sayılan alanlarda verilecek izinler hakkında yönetmeliğin” 66. Maddesi gereğince, 6831 sayılı orman kanunu’nun 16., 17., 18. ve 57. maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.


 • Madenlerde Orman İzinleri ve Danışmanlığı,

 • Arazide Yapılacak Çalışma İle Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması,

 • Çalışma ve Tesis Alanlarının Yerlerinin Belirlenmesi,

 • Maden Sahaları, Arama – İşletme – Altyapı - Tesis İzin Dosyası Tanzimi,

 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri,

 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası,

 • Kademeli Kapatma Planı Projeleri,

 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen),

 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren),

 • Su Kuyusu ve Sondaj İzin İle İlgili Dosya Tanzimi,

 • Hidroelektrik Santralleri (HES) Orman İzinleri ve Danışmanlığı,

 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Orman İzinleri ve Danışmanlığı,

 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Orman Projeleri İzinleri Ve Danışmanlığı,

 • Rüzgâr Ölçüm Direği İzin Dosya Tanzimi,

 • Türk Telekom Telefon Hattı ve YG Enerji Hattı Orman İzinler ve Danışmanlığı,

 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı,

 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı,

 • Teknik Rapor Tanzimi,

 • Özel Ağaçlandırma Projesi,

 • Balık Üretim Tesisi Orman İzin Dosyası,

 • Turizm Tesisi Orman İzin Dosyası,